Privaatsustingimused

JCI Tallinn MTÜ kogub 02.12.2023 toimuvale JCI Estonia Presidendiballile registreerinute isikuandmeid (eesnime ja esimest tähte perekonnanimest) üritusel osalejate avalikustamise eesmärgil nende isikute nõusolekul.

Isikul, kes küll soovib üritusel osaleda, kuid ei soovi, et tema nimi avalikustatakse kodulehel, palun anda sellest teada e-posti teel: helena_karu@hotmail.com.

Samuti kogume üritusel registreerunute isikuandmeid makstud tasu käitlemiseks. Teie isikuandmeid töötleme kuni 03.12.2023 ja sealt edaspidi kustutame teie isikuandmed, välja arvatud seaduses ettenähtud nõuete rakendamiseks teie isikuandmete töötlemine vastavalt seaduses ettenähtud tähtaegadel (eeskätt raamatupidamise nõuete järgimiseks).

Andmesubjektil on kõik kohaldamisele kuuluvatest õigusaktidest tulenevad õigused, sh õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti teie õigus vastav nõusolek teie isikuandmete avalikustamiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Teil on õigus ka esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus.

www.aki.ee
e-mail: info@aki.ee